Dụng cụ y tế và vệ sinh

/medical-and-hygienic-instruments/

Cảm biến PM2.5

Oxygen Absorber

Máy hút oxy

Health Monitoring Instrument

Dụng cụ theo dõi sức khỏe

Sputum Absorber

Thuốc hút đờm

Sterilizing machine

Máy khử trùng

electronic mask

mặt nạ điện tử

Beauty machine

Máy làm đẹp

smart toilets

nhà vệ sinh thông minh